Projektový manažer v překladatelské agentuře

Nevíte, co dělá projektový manažer a co je náplní jeho práce? V tomto článku vás seznámíme s tím, jaké dovednosti by měl projektový manažer mít a jaké povinnosti zastává v překladatelské agentuře.

Práce projektového manažera v překladatelské agentuře

Co dělá projektový manažer?

Pojem projektový manažer už nejspíš někdy slyšel každý z vás, ale možná nevíte, co si pod tímto pojmem představit. Pro začátek si řekneme, že projektový manažer je osoba, která má na starost vedení určitého projektu a je zodpovědná za jeho včasné dodání s daným rozpočtem a v určitém rozsahu.

Projektový manažer je převzatý termín z anglického „project manager“, které lze přeložit také jaké vedoucí pracovník projektu. Tato pozice se neomezuje se na specifickou kvalifikaci, ale vztahuje se na kohokoli, kdo se ocitne v řízení projektů a má za úkol zajistit, že budou dodány včas a v rámci konkrétního rozpočtu.

Jaké má projektový manažer povinnosti?

Projektový manažer je ve firmě zodpovědný za řadu činností, od plánování až po dokončení projektu. Tato osoba má tedy na starosti celý projekt a stará se o vše, co s ním souvisí, jako je rozsah projektu, řízení projektového týmu, s ním spojené rozdělení projektu na dílčí úkoly, zdroje přidělené projektu a také predikce případných rizik a překážek. V konečném důsledku je tak projektový manažer zodpovědný za úspěch i neúspěch každého projektu.

Projektové řízení hraje ústřední roli v mnoha různých průmyslových odvětvích. A přestože se metodiky a výstupy mohou v každém oboru lišit, samotná role projektového manažera zůstává celkem konzistentní. Především tedy nese odpovědnost za:

  • Plánování a časové odhady
  • Rozpracování projektu na dílčí úkoly
  • Dohlížení na realizaci projektu
  • Pravidelné podávání písemných zpráv o stavu projektu
  • Dodání projektu v termínu za dodržení finančních limitů

Projektový manažer není na vše sám

Projektové řízení může být náročná práce, ale je dobré si říci, že na této pozici máte mnoho pomocníků. Často tito lidé pracují po boku členů stanoveného týmu a používají software nebo online nástroje speciálně navržené pro zefektivnění celého procesu.

Konkrétní software pro řízení projektů závisí na projektu nebo společnosti, ale často bude zahrnovat schopnost sledovat čas a rozpočty, vytvářet plány a sestavy či sdílet kalendáře mezi více týmy.

Jaké dovednosti by měl mít?

Osoba na této pozici hraje klíčovou roli v úspěchu dané společnosti. Zatímco mnoho technických dovedností jsou součástí efektivního projektového řízení, zdokonalování následujících pěti dovedností může dotyčnému pomoci vytvořit si pevné základy pro úspěch v oboru:

  • Vedení: dokázat efektivně vést tým k dosažení cíle
  • Komunikace: kvalitní komunikace je důležitá pro splnění úkolů především se členy týmu, dodavateli, zúčastněnými stranami a zákazníky
  • Organizace: schopnost stanovit priority a multitasking umožní snadný chod projektů
  • Kritické myšlení: kritická analýza a vyhodnocení situace pomáhá předcházet problémům dříve, než nastanou
  • Smysl pro humor: Přistupovat k projektu s pozitivním přístupem může zmírnit stres a nabít pracovní tým pozitivní energií

Projektový manažer a náplň práce v překladatelské agentuře

Zaměstnanec na této pozici by měl znát obor překladatelství od A do Z. To znamená, že rozumí tomu, jak se práce provádí, jaký software musí být k překladu použit (například CAT), jak tento program funguje a jak řešit problémy se softwarem. Na základě svých zkušeností s překlady nebo korekturami se může stát dobrým mentorem, a tudíž mít autoritu u svých podřízených.

Zprostředkování komunikace

Osoba, která překlad potřebuje, obvykle není členem týmu lidí, kteří překlad provádějí. Do celého procesu překladu bývají zapojení překladatelé, editoři, korektoři a techničtí pracovníci. Ti všichni mezi sebou musí komunikovat, aby práci dokončili.

Projekt. manažer překladu se stává jedinou vyhrazenou kontaktní osobou pro interakci mezi klientem a překladatelským týmem. Pouze projektový manažer s vámi tedy prodiskutuje veškeré aspekty překladu, od cenové nabídky až po časovou lhůtu dodání.

Sestavení vhodného týmu

Aby váš překlad zpracovali nejlepší odborníci na daný jazyk a profesionálové ve svém oboru, projektový manažer sestaví překladatelský nebo lokalizační tým s dovednostmi, které odpovídají předmětu a stylu zdrojových dokumentů. Kvalifikovaný projektový manažer tedy zajistí, že váš projekt provedou zkušení překladatelé na konkrétní jazyk a také dané téma.

Cenová kalkulace

Pokud se rozhodnete pro zprostředkování překladu v agentuře, v první řadě vás bude zajímat cenová kalkulace. Přestože většina agentur využívá software, který tuto práci provede automaticky, zpravidla se musí zapojit i projektový manažer. Ten vám na základě typu zákazníka a vhodného překladatele zprostředkuje cenovou kalkulaci a postará se o to, aby byl dodržen vhodný rozpočet a adekvátní marže.

Jazykové dovednosti

Dokumenty, které projektový manažer obdrží k překladu, musí umět vyhodnotit na základě potřeb jednotlivého jazyka a stylu. Tento člověk tedy pozná, kdy je překlad opravdu časově náročný a kdy překladatel nebo korektor jednoduše pracuje pomalu. Navíc může přeložit nebo korigovat malou zakázku, a tím ji urychlit snížením množství souvisejících procedur.

Řešení neshod v překladu

Typický překladatelský projekt zahrnuje minimálně tři lidi, a to překladatele, editora a korektora. Když se mezi těmito lingvisty objeví rozdíly v názorech, jsou prodiskutovány s projektovým manažerem, který je pomůže vyřešit, aby se minimalizovala pravděpodobnost chyb, opomenutí některých jevů v jazyce nebo přesných informací. Projektový manažer může požádat o příspěvek klienta v různých fázích procesu překladu nebo lokalizace a nabídnout svůj vlastní názor tam, kde to bude podle jeho názoru užitečné.

Předání a vyhodnocení překladu

Na konci projektu s vámi projektový manažer překladu prodiskutuje všechny aspekty projektu a požádá o vaši zpětnou vazbu. Kromě toho také ohodnotí výkon a kvalitu výstupů každého jednotlivého překladatele a editora. Dobrý projektový manažer vždy provádí poprojektové hodnocení, kde zkontroluje kvalitu výstupů, shrne získané poznatky a může navrhnout doporučení pro budoucí zlepšení procesu.

Jaký má projektový manažer plat?

Jak vidíte, projektový manažer je životně důležitý nejen pro úspěch jakéhokoli projektu překladu nebo lokalizace. Můžete být schopni dokončit vícejazyčný projekt bez projektového manažera, ale kvůli stresu a nejistotě to pravděpodobně nestojí za námahu. A jaké je cenové ohodnocení této pozice? To záleží na mnoha aspektech, přičemž největší roli hrají zkušenosti.

Pin It on Pinterest

Share This