Šušotáž

Šušotáž, neboli tlumočení šeptem, je velmi specifickou disciplínou simultánního tlumočení, kterou mohou vykonávat pouze zkušení profesionálové. Zajímá vás, proč tomu tak je a kdy šušotáž využít?

šušotáž

V tomto článku se dočtete

 • Co je šušotáž
 • Čím se vyznačuje šušotáž, výhody a nevýhody šušotáže
 • Šušotáž a nároky na tlumočníka
 • Kompromis mezi šušotáží a kabinovým tlumočením
 • Kdy využít šušotáž

Co je šušotáž?

Šušotáž je výraz označující tlumočení šeptem do ucha. Jedná se o specifický typ simultánního tlumočení, při kterém není zapotřebí tlumočnické techniky jako při běžném kabinovém tlumočení. Tlumočník tedy stojí nebo sedí vedle posluchače a tichým hlasem mu tlumočí přímo do ucha. Simultánní tlumočení je takové, které probíhá současně s projevem řečníka bez přerušení.

Čím se vyznačuje šušotáž?

Na rozdíl od doprovodného tlumočení nemá tlumočník k dispozici pauzy, čímž nároky na tlumočení zůstávají stejné jako při simultánním kabinovém tlumočení. Je tedy dražší než doprovodné nebo konsekutivní tlumočení. Čím se však liší od kabinového tlumočení je technika a vybavení, které v tomto případě tlumočník nemá k dispozici. Překládá tedy za ztíženích podmínek.

Hlavní výhody šušotáže

 • Nevyžaduje žádnou speciální techniku a vybavení.
 • Jakožto simultánní tlumočení zabere méně času než konsekutivní tlumočení.
 • Zpravidla je zapotřebí pouze jeden tlumočník, proto může být méně nákladné.
 • Jedná se o typ flexibilního tlumočení, jelikož jej lze provádět ve formálním i neformálním prostředí.

Nevýhody šušotáže

 • Není vhodná pro skupinu více osob.
 • Tlumočník musí zároveň poslouchat, překládat a mluvit zároveň po delší časový úsek, což může být psychicky velmi náročné.
 • Posluchač se musí pečlivě soustředit, aby vše slyšel dobře přes okolní hluk.

Šušotáž a nároky na tlumočníka

Při kabinovém tlumočení se vždy střídají dva tlumočníci přibližně po 30 minutách, jsou od publika odděleni kabinou a mají k dispozici počítač a také stůl, kam si mohou odložit například vodu. Při šušotáži však tlumočníci tento komfort nemají a musejí se soustředit i několik hodin na simultánní tlumočení za podmínek, kdy nemají zajištěný nerušený poslech projevu.

Šušotáž může vykonávat pouze ostřílený tlumočník, který se specializuje na tuto disciplínu a k tomu ještě na obor, ve kterém překládá. Při šušotáži je důležité mít vždy po boku profesionála, kterému můžete plně důvěřovat, neboť bude po celou dobu těsně po vašem boku.

Hlas tlumočníka během šušotáže

Během šušotáže tlumočník hovoří velmi tichým hlasem, takže jeho výslovnost bude zbavena rezonance samohlásek a některých souhlásek. Může se tedy stát, že mu budete hůře rozumět. Někdy ale tlumočníci mohou zvolit techniku tzv. „mumlání“, kdy udržují standardní zvučnost řeči za snížené hlasitosti.

Kompromis mezi šušotáží a kabinovým tlumočením

Tlumočení pomocí šeptákové soupravy možná znáte díky průvodcům doprovázejícím skupinku turistů napříč městem při poznávání historických památek nebo během exkurzí. Tlumočník v tomto případě využívá tlumočnickou techniku, která sestává z bezdrátového mikrofonu, do něhož hovoří, a sluchátek pro posluchače.

Šeptáková souprava je vhodná pro menší skupinky do 20 osob. V některých situacích tak může nahradit tlumočení šeptem do ucha. Také může být vhodnou volbou pro tlumočení na akcích, kde není rozpočet pro kabinové tlumočení.

Kdy využít šušotáž?

Šušotáž se nejčastěji využívá při menších prezentacích, školeních či seminářích. Tato forma tlumočení je vhodná především pro akce s nižším počtem účastníků, při nichž je žádoucí ušetřit náklady za kabinové tlumočení.

Šušotáž si často objednávají samotní účastníci akce, kteří tlumočení potřebují. Tento typ tlumočení je tedy vhodný pouze pro individuální tlumočení nebo pro skupinu dvou osob, jelikož při větším počtu by tlumočník mohl rušit řečníka nebo ostatní posluchače.

Časová úspora a dynamika řeči

Šušotáž je výhodná zejména pro akce, kdy by konsekutivní tlumočení časově brzdilo průběh akce nebo bylo obtížně realizovatelné, například při návštěvě výrobního procesu. Šušotáž lze dále využít například při vyjednávání, aby byla zachována dynamika řeči.

Šušotáž se běžně využívá v různých formálních prostředích, včetně konferenčního tlumočení, soudního tlumočení či tlumočení při doprovodu delegace, ale i soukromých akcích, jako jsou svatby, večeře nebo jiná setkání. Pokud potřebujete šušotáž nebo jiný typ tlumočení, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, e-mailem nebo rovnou telefonicky.

Pin It on Pinterest

Share This