Translatologie: věda o překladu

Translatologie je slovíčko, které vypadá trochu tajuplně. Co si pod translatologií představit, jak se dělí a kde se tu vzala se dočtete v tomto článku. 

Translatologie

Translatologie je interdisciplinární vědní obor, který se zabývá teorií a dějinami překladů, kulturou, překladatelskými analýzami a samozřejmě také překladem textu z jednoho jazyka do druhého.  

Patří sem překlady lidské, strojové, písemné i ústní.  

Translatologie se zabývá především následujícími základními otázkami: 

  • Přesností překladu 
  • Převodem textu z  jedné dějinné doby do jiné 
  • Možnostmi překladu (přeložitelností) 

Translatologii lze dělit následovně: 

  • Deskriptivní – pod deskriptivní translatologii spadá spadá teorie, například kritika překladu a dějiny překladu 
  • Aplikovanou – aplikovaná translatologie se zabývá překladatelskou a tlumočnickou praxí 

Translatologie se jako věda začala uplatňovat až od přelomu 60. a 70. let minulého století, především díky bouřlivému rozvoji lingvistiky. Smyslem této vědy je odbourávat jazykovou a kulturní bariéru, které v interlingvální (mezijazyčné) komunikaci vznikají a znemožňují tak vzájemné dorozumění.  

Stále jste nenašli svoji vysněnou práci a cizí jazyky vás fascinují? Začněte studovat překladatelství nebo tlumočnictví na Ústavu translatologie (ÚTRL), který je součástí Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (FF UK). Jedná se o jediné vysokoškolské pracoviště v České republice, které vychovává překladatele a tlumočníky v bakalářském i magisterském programu. Vybrat si můžete ze šesti jazyků

Zdejší kvalitu výuky potvrzuje také fakt, že téměř všichni učitelé jsou zároveň aktivními překladateli a tlumočníky s několikaletou praxí. Přestože se to možná nezdá, obor translatologie v sobě ukrývá mnoho zajímavostí a v poslední době se stává velmi žádaným oborem. 

Pin It on Pinterest

Share This