Pilotáž

Pilotáž je tlumočení prostřednictvím třetího jazyka. Nejčastěji se využívá na mezinárodních konferencích, kde se mluví více jazyky. Zajímá Vás, jak pilotáž funguje v praxi?

V tomto článku se dočtete:

  • Co je pilotáž
  • Kdy se pilotáž využívá
  • Jak funguje pilotáž v praxi
  • Pilotáž a konsekutivní tlumočení
  • Jaký je stěžejní bod pilotáže
pilotáž
Zdroj: https://dichthuatachau.com/en/wp-content/uploads/2018/09/Simultaneous-Interpretation.jpeg

Co je pilotáž?

Pilotáž je nejčastěji formou simultánního (=kabinového) tlumočení. Existují ovšem situace, kdy je vyžadována pro tlumočení konsekutivní.

Pilotáž je označení pro situaci, kdy se tlumočí mezi dvěma jazyky prostřednictvím jazyka třetího. Projev řečníka je v tomto případě tlumočen do jednoho jazyka, kterému rozumějí všichni ostatní tlumočníci. Z tohoto jazyka poté tlumočníci dál tlumočí do svých jazyků

Jeden tlumočník například převede češtinu do angličtiny, další tlumočník pak využije anglickou verzi při tlumočení do požadovaného jazyka (například maďarštiny). 

V tomto případě je angličtina pilotním jazykem (tzv. pilotáž nebo relay). Tato forma tlumočení vyžaduje nižší počet tlumočníků. Stačí totiž, aby všechny kabiny uměly tlumočit z/do angličtiny. Pokud tlumočník převádí do jiného jazyka než své mateřštiny, označujeme tuto situaci jako retour

Kdy se pilotáž využívá?

Na konferencích jsou obvykle hlavními jazyky angličtina, mandarínština, španělština, francouzština a němčina, nicméně na některých setkáních mohou být účastníci, kteří hovoří méně používanými jazyky. A pro neobvyklé jazykové mutace nemusí být zrovna dostupní žádní tlumočníci. V takovém případě je potřeba uplatnit třetí jazyk.

Pilotáž se nejčastěji používá, když je na akci více cílových jazyků, nebo když nelze najít tlumočníka pro vybranou jazykovou kombinaci. Obzvláště užitečná je tato forma tlumočení pro situace, kdy se konference účastníci posluchači, kteří mluví vzácnými nebo neobvyklými jazyky pro danou oblast.

Například v USA může být obtížné najít tlumočníka pro jazykovou kombinaci mandarínština a švédština. Mnohem snazší je v tomto případě najít tlumočníka, který tlumočí z mandarínštiny do angličtiny.

Jak funguje pilotáž v praxi?

Představte si, že nadnárodní společnost pořádá vícejazyčnou konferenci, která vyžaduje tlumočení. Pracovními jazyky jsou v tomto případě angličtina, mandarínština a dánština. Čínský generální ředitel hovoří k posluchačům v mandarínštině.

Tlumočnická kabina A bude tlumočit z mandarínštiny do angličtiny pro všechny anglicky mluvící účastníky. Tlumočník v kabině B neposlouchá přímo samotného řečníka, tedy generálního ředitele hovořícího v mandarínštině, ale místo toho naslouchá kabině tlumočníkovi v kabině A, který tlumočí do angličtiny. Tlumočník v kabině B následně tlumočí angličtinu do dánštiny účastníkům konference.

Pilotáž a konsekutivní tlumočení

Ačkoli se pilotáž zpravidla připisuje simultánnímu tlumočení, některé situace mohou vyžadovat povahu konsekutivního tlumočení. Pokud například mluvčí minoritního jazyka žije v zemi, kde jeho řečí příliš mnoho lidí nehovoří, například mluvčí kurdštiny v Itálii, a potřebuje navštívit nemocnici nebo jiné zařízení, může být zapotřebí dvou překladatelů. Jeden, který by tlumočil z kurdštiny například do angličtiny, a druhý, který by angličtinu překládal do italštiny.

Jaký je stěžejní bod pilotáže?

Pilotáž představuje poměrně složitý proces, který vyžaduje dokonalou organizační a zvukovou synchronizaci. Některé konferenční prostory poskytují potřebnou technologii pro podporu simultánního tlumočení formou pilotáže. V opačném případě je nezbytné, aby společnosti najaly profesionální jazykové služby, které jim poskytnou zvukové inženýry a potřebné zvukové vybavení.

Díky profesionální službě, která zajistí hladký průběh celé akce, si účastníci konference zřídka uvědomují, že poslouchají tlumočenou řeč poskytovanou zprostředkovaným přenosem. Organizujete konferenci nebo jinou událost a potřebujete zajistit tlumočení? Kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, e-mailem nebo přímo telefonicky. Rádi pro Vás vše potřebné zajistíme.

Další zajímavé články

Jak vypadá práce korektora a co vše si vůbec pod korekturou představit?

Jazyková kultura (norma a kodifikace)

Pin It on Pinterest

Share This