Pilotáž

Pilotáž je součástí simultánního (=kabinového) tlumočení a nejčastěji se využívá při mezinárodních konferencích.  

Pilotáž je označení pro situaci, kdy se tlumočí mezi dvěma jazyky prostřednictvím jazyka třetího. Jeden tlumočník například převede češtinu do angličtiny, další tlumočník pak využije anglickou verzi při tlumočení do požadovaného jazyka (například maďarštiny). V tomto případě je angličtina pilotním jazykem (tzv. pilotáž nebo relay). Pokud tlumočník převádí do jiného jazyka než své mateřštiny, označujeme tuto situaci jako retour

Tato forma tlumočení vyžaduje nižší počet tlumočníků. Stačí totiž, aby všechny kabiny uměly tlumočit z/do angličtiny.

Další zajímavé články

Jak vypadá práce korektora a co vše si vůbec pod korekturou představit?

Jazyková kultura (norma a kodifikace)

Pin It on Pinterest

Share This