Retour

Retour je formou simultánního tlumočení, která se od klasického kabinového tlumočení liší pouze tím, že tlumočník převádí řeč z jazyka mateřského do jazyka naučeného. Zajímá Vás, kdy se retour využívá? Pak tedy pokračujte ve čtení.

V tomto článku se dočtete:

  • Co je retour
  • Kdo může provádět retour
  • Kde se využívá
  • Jak probíhá
retour

Zdroj: https://www.ccjk.com/exploring-significance-simultaneous-interpreting/

Co je retour?

Retour je druh tlumočení, při němž tlumočník převádí řeč ze svého mateřského jazyka do jazyka naučeného (pasivního). Jedná se tedy o tlumočení oběma směry, kteří mohou zajistit jen velmi schopní tlumočníci.

Tato forma tlumočení se využívá při kabinovém tlumočení, a to především u málo rozšířených jazyků. Retour je rozšířenější v západní Evropě (především v orgánech a institucích EU), v České republice se příliš nevyužívá.  

Kdo může provádět retour?

Dle Mezinárodní asociace konferenčních tlumočníků (AIIC – International Association of Conference Interpreters) se úrovně jazyků dělí na A, B a C. Do skupiny A a B spadají aktivní jazyky, do kterých tlumočník převádí jazyk. Jazyky C jsou pasivní, neboli ty, ze kterých lingvista tlumočí pouze do rodného jazyka.

Do skupiny A patří mateřský jazyk, zatímco do skupiny B náleží aktivní jazyky, do kterých tlumočník tlumočí výhradně z mateřského jazyka (A) a které perfektně ovládá na úrovni rodného jazyka. Klasicky tlumočníci převádějí jazyk C do jazyka A. Pokud ale ovládají jazyk B, mohou provádět retour. Retour tedy označuje převod jazyka A do jazyka B.

Aby tlumočník mohl provádět retour, tedy převod rodného jazyka do cizího, musí ho ovládat na špičkové úrovni. Řečník může kdykoli změnit tempo, registr řeči nebo téma, což zvyšuje náročnost tlumočení. To vše ale musí tlumočník zvládnout bez chyby bezprostředně převést.

Kde se využívá?

V minulosti se retour využíval zejména v případě méně rozšířených jazyků na národních i soukromých trzích. V současné době je ovšem retour v evropských institucích každodenní realitou, zejména s ohledem na poslední rozšíření, která přinesly země východní a střední Evropy. V České republice se prozatím příliš nevyužívá.

Jakožto forma simultánního kabinového tlumočení se retour uplatňuje hlavně na velkých konferencích, mezinárodních kongresech, přednáškách, seminářích, setkání manažerů nadnárodních korporací nebo na setkání politických skupin. Retour také často nachází uplatnění na schůzích, jež mají relaci otázek a odpovědí.

Jak retour probíhá?

Stejně jako při klasickém kabinovém tlumočení i při tlumočení formou retour sedí tlumočníci ve speciální kabině, která je oddělena od publika. Tlumočníci tedy nemohou rušit publikum ani své kolegy, kteří tlumočí do jiných jazyků.

V každé kabině sedí 2 tlumočníci, kteří se střídají maximálně po 30 minutách, aby byla zachována maximální koncentrace tlumočníků a vysoká kvalita překladu. Kromě toho je simultánní tlumočení, nejen formou retour, jednou z nejnáročnějších aktivit pro lidský mozek a při delším tlumočení by mohlo dojít k jeho přetížení.

Tlumočníci jsou vybaveni zvukovou technikou, která zahrnuje sluchátka a mikrofon, jejímž prostřednictvím bezprostředně převádějí tlumočenou řeč do uší posluchačů.

Pokud máte zájem o profesionálnmi tlumočnické služby, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře, e-mailem nebo přímo telefonicky.

Kam dál?

Jazykolamy

Svatba s cizincem na území ČR i mimo ČR – co je potřeba?

Pin It on Pinterest

Share This