Dopis v češtině

Dopis v češtině patří mezi věci, které nás zpravidla příliš nevyvádí z míry. Až do doby, kdy je potřeba nějaký napsat. V ten moment řada lidí zpanikaří, protože najednou neví, jak na to. Patříte mezi takové lidi? Pak pokračujte ve čtení tohoto článku, kde vám přiblížíme:

 • které druhy dopisů vůbec existují,
 • co musí obsahovat,
 • a jak by měl vypadat dopis formální.
Dopis v češtině

Druhy dopisů

Dopis rozhodně není jen jeden neměnný druh textu, ba naopak dopisy nás v různých podobách provázejí snad ve všech oblastech života. Asi nejzákladnější dělení dopisů je na:

 • formální,
 • neformální.

Obě skupiny mají své specifické požadavky, co se týče obsahu, struktury i jazyka, obecně ale můžeme říct, že v žádném dopise by nemělo chybět:

 • oslovení,
 • jádro věci,
 • rozloučení,
 • podpis.

Neformální dopisy jsou relativně benevolentnější ve všech oblastech, a to zejména proto, že takové dopisy píšeme převážně svým kamarádům a blízkým, kteří po nás nevyžadují pevně danou strukturu ani spisovný jazyk.

Komplikovanější je to u dopisů formálních, kde je v první řadě potřeba text správně podřídit komunikační situaci. Je to stížnost? Žádost? Oznámení? Požadavky pro jednotlivé útvary se liší, rozhodně je tedy lepší nejprve pátrat, nikoli prostě rovnou psát.

Formální dopis v češtině

Protože právě u formálních dopisů je potřeba dodržet všechny požadavky, rozhodli jsme se zde dále zaměřit právě na ně. Co tedy formální dopis vlastně je?

Formální (občas také oficiální) dopis je typ dopisu, který adresujeme osobě, k níž chováme respekt (nadřízený, učitel, ředitel), případně instituci. Vyplývá z toho tedy, že je to dopis neosobní, který navíc zpravidla píšeme za nějakým účelem – tedy nepíšeme například svému nadřízenému proto, že bychom se ho chtěli zeptat, jak se má.

A jaké účely to jsou?

Vlastně jsme to trochu nakousli už výše, protože je ale opakování matkou moudrosti, pojďme si některé důležité druhy formálních dopisů ještě jednou připomenout.

Může se jednat o:

 • žádost,
 • stížnost,
 • otevřený dopis,
 • nabídku, 
 • upomínku,
 • reklamaci,
 • motivační dopis.

Jednotlivé útvary blíže představovat nebudeme, určitě ale stojí za to si říct, co všechno je třeba dodržet u každého formálního dopisu – to ostatně udává i norma ČSN 01 6910

Formální dopis by tedy měl obsahovat:

 • adresu odesílatele – zpravidla se píše jako první,
 • adresu příjemce,
 • místo a datum – neodděluje se čárkou, místo se píše v 1. pádě,
 • věc = předmět dopisu,
 • oslovení – v 5. pádě,
 • text, 
 • závěrečnou frázi a pozdrav,
 • podpis – případně razítko,
 • přílohy.

Nutno podotknout ještě to, že dopis by měl vypadat reprezentativně jak po formální, tak i po jazykové stránce. Používat byste měli jazyk spisovný a úměrný situaci a dát si obzvlášť pozor na pravopisné, gramatické a v neposlední řadě také typografické chyby.

Jak psát dopis v angličtině se dočtete například v tomto článku.

Pin It on Pinterest

Share This