Zpětný překlad

Zpětný překlad

Zpětný překlad je název procesu překládání dříve přeloženého textu zpět do jazyka originálu.  Je to forma kontroly, které se využívá u překladu velmi důležitých dokumentů (například u významných smluv). Při zpětném...
Retour

Retour

Retour je druh tlumočení, při němž tlumočník převádí řeč ze svého mateřského jazyka do jazyka naučeného (pasivního). Tato forma tlumočení se využívá při kabinovém tlumočení, a to především u málo rozšířených jazyků. Retour je rozšířenější v západní...
Pilotáž

Pilotáž

Pilotáž je součástí simultánního (=kabinového) tlumočení a nejčastěji se využívá při mezinárodních konferencích.   Pilotáž je označení pro situaci, kdy se tlumočí mezi dvěma jazyky prostřednictvím jazyka třetího. Jeden...