Si, nebo jsi?

Na první pohled dvě zdánlivě podobná slovíčka dokážou zmást mnohé uživatele češtiny. Významově jsou však velmi odlišná. Pokud i vám psaní si a jsi dokáže snadno zamotat hlavu, tento článek vám pomůže udělat si v tom jasno.

Si x jsi

S psaním si a jsi se pravděpodobně setkáváte dennodenně, proto je důležité se jednou pro vždy naučit, kdy který tvar použít. Skutečně totiž na druhé nepůsobí dobře, když tato dvě slova zaměníte.

Lidé mají často tendenci uchýlit se k variantě jsi, neboť se jim jeví jako spisovnější. Jenže ve skutečnosti to tak není. Pokud jde o pravopis, nikdy byste se neměli řídit tím, co vám zní lépe, ale tím, jaký má dané slovo význam ve větě. Nejprve si tedy objasníme významový rozdíl těchto dvou odlišných slov.

Význam slova jsi

Jsi je tvar slovesa být, konkrétně ve 2. osobě jednotného čísla. Význam slova může vyjadřovat existenci jako takovou v přítomném čase (např. ty jsi), dále může být výraz použit jako sponové sloveso příčestí minulého slovesa, které končí koncovkou -l, -la (např. přišel jsi včas), nebo také jako součást přísudku jmenného se sponou (např. jsi chytrý). Níže si uvedeme některé další příklady:

 • Jsi doma?
 • Kde jsi?
 • Zavolala jsi matce?
 • Přišel jsi pozdě.
 • Jsi bledý jako stěna.
 • Proč jsi tak zamlklá?

Význam slova si

Si v první řadereprezentuje tvar zvratného zájmena 3. a 6. pádu. Lze jej tedy použít všude tam, kde lze slovo nahradit výrazem „sobě“, které v těchto pádech rovněž funguje. Můžeme ho tedy v podstatě připojit k jakémukoli slovesu, které toto spojení umožňuje. Např.: Zavolala si taxi = Zavolala sobě taxi. Jako další příklady si můžeme uvést následující:

 • Zpívala si v koupelně (infinitiv slovesa je zpívat)
 • Opakovala si báseň (inf. je opakovat)
 • Zavaž si tkaničku (inf. je zavázat)

Dále se toto zvratné zájmeno pojí se zvratnými slovesy v jakékoli osobě a libovolném čase. Jedná se tedy o ta slovesa, která mají tvar si již v samotném infinitivu. Patří sem například slovesa jako myslet si, pamatovat si, hrát si apod. Ještě si níže uvedeme několik příkladů:

 • Děti si nejčastěji hrají po obědě.
 • Myslím si, že už je čas odejít.
 • Povídali si dlouho do noci.
 • To si snad nikdo nezapamatuje.

Na co si dát pozor?

Dalším jevem, ve kterém lidé často chybují, je psaní jsi a si po sobě. Pokud narazíte na tento případ, nahradíte jej tvarem sis. Nejedná se o žádný stažený tvar, ale spisovnou variantu. Pokud tedy budete chtít napsat větu typu „Ty jsi si myslel…“ nebojte se jej nahradit tvarem „Ty sis myslel…“.

Jestliže nastane situace, kdy si nejste jisti, zda psát si nebo jsi, zkuste se řídit těmito kroky. Nejprve si řekněte tvar slovesa v infinitivu. Pokud se ke slovesu pojí zvratné si, je jasné, že píšete si. Dále zkuste zaměnit slovo si za sobě. Pokud to půjde, si je správnou variantou. Jako příklad rozdílného užití slov si uvedeme ještě tyto následující dva příklady:

 • Jak si takový složitý drdol učesala sama?
 • Řekni mi, jak jsi vypočítal tenhle příklad.

Cvičení na si x jsi

Nejlepším způsobem, jak si ověřit, zda jste tento pravopisný jev pochopili správně a nebude vám nadále činit obtíže při psaní, je vyzkoušet si krátké cvičení. Do následujících vět tedy doplňte si x jsi:

 • Na jaře __ koupím nové šaty.
 • Byl __ venku?
 • Ještě __ musím koupit banány.
 • Ty __ chytrá.
 • Četl __ tuto knihu? Půjč __ ji.
 • Přines __ tašku.
 • Proč __ tak naštvaný?
 • Přišel __ do knihkupectví, aby __ vybral novou knížku.
 • Moc __ to přeji.
 • Umyl __ vlasy.
 • Ty __  chytrá.
 • Co __ říkal?
 • To __  ty, Honzo?
 • Vyřešil __  to správně.

Řešení cvičení

 • Na jaře si koupím nové šaty.
 • Byl jsi venku?
 • Ještě si musím koupit banány.
 • Ty jsi chytrá.
 • Četl jsi tuto knihu? Půjč si ji.
 • Přines si tašku.
 • Proč jsi tak naštvaný?
 • Přišel jsi do knihkupectví, aby sis vybral novou knížku.
 • Moc si to přeji.
 • Umyl si vlasy.
 • Ty jsi  chytrá.
 • Co jsi říkal?
 • To jsi  ty, Honzo?
 • Vyřešil si  to správně.

Zdroj cvičení: https://www.gramar.in/cs/category.php?category=jsi

V případě nejasností se můžete podívat do jazykové příručky, případně si důležité dokumenty nechte zkontrolovat od zkušeného korektora třeba z naší překladatelské agnetury.

Články na podobné téma

Pin It on Pinterest

Share This