Zdarma a zadarmo

Zdarma a zadarmo. Dvě slova, která se tváří podobně, ale zároveň rozdílně. Je jejich význam stejný? Jsou obě spisovná? Nebo mezi nimi nějaký rozdíl je?

Zjistěte (ne)krutou pravdu v tomto článku, kde se dozvíte:

  • rozdíl v jazykové vrstvě,
  • rozdíl ve významu,
  • rozdíl v užití.
Zdarma a zadarmo

Zdarma a zadarmo v oblasti jazykové vrstvy

Když se člověk na obě slova, přesněji tedy příslovce, podívá, vidí rozdíl na první pohled. Slovo zdarma se skládá ze dvou slabik a šesti písmen, zatímco slovo zadarmo se skládá ze tří slabik a sedmi písmen. To ale není tak úplně zásadní rozdíl, že?

Jak jsme na tom tedy v rámci jazykové vrstvy?

Slovník spisovné češtiny i slovník spisovného jazyka českého slova uvádí společně, obě jsou tedy brána jako spisovná.

A jak jsme na tom v oblasti významu?

Stejně tak mají obě stejný význam. V obou případech se jedná o příslovce označující něco bez odměny, obzvláště pak (ne ale nutně) bez té peněžní.

Dalšími synonymy jsou bezplatný, volný či v určitém významu laciný.

Rozdíl v užití

V oblasti jazykové vrstvy i významu jsou tedy slova naprosto totožná. Jak jsme na tom ovšem po stránce praktické, tedy v oblasti jejich využití? Není to alespoň tam jinak?

Pokud jste čekali, že ano, pak vás možná zklameme. Ani v užívání totiž zásadní rozdíl není.

Je tedy víceméně na vás, kde užijete zdarma a kde zadarmo.

Obecně se to řídí kontextem a jazykovým citem – rozhodujeme se tedy zpravidla na základě toho, kde to vypadá líp.

Slovo zdarma pravděpodobně užijeme spíše v oficiální situaci, kdežto z běžném životě je lepší sáhnout po variantě zadarmo.

To ostatně potvrzuje i jazykový korpus, dle kterého je slovo zdarma užíváno zejména v publicistice a oborové literatuře, zatímco frekvence užívání slova zdarma je nejvyšší v jazyce mluveném.

Pokud slovo ale použijete jinak, než je dáno tímto zvykem, nikdo vás lynčovat nebude – a co víc, dokonce to ani nebude chyba. Jediné, co se může stát, je to, že slovo bude v daném textu působit zvláštně.

Příklady

  • Vstup zdarma.
  • Zadarmo ani kuře nehrabe.
  • Inzerce zdarma ve vašem městě.
  • Za pět korun to ber, vždyť to je skoro zadarmo!

V případě nejasností se můžete podívat do jazykové příručky, případně si důležité dokumenty nechte zkontrolovat od zkušeného korektora.

Další zajímavé články

Pin It on Pinterest

Share This