Jak připravit podklady pro překlad – kompletní příručka

K tomu, aby byl překladatelský projekt úspěšný, přispívá mnoho faktorů. Ještě než se náš překladatelský tým pustí do práce na vašem dokumentu, existují kroky, které můžete podniknout, abyste celý proces urychlili a zároveň snížili vaše celkové náklady. Pro dosažení nejlepších výsledků je nezbytné, abyste si kromě samotného dokumentu náležitě připravili i podrobné pokyny. Nevíte jaké? V tom případě pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak připravit podklady pro překlad – kompletní příručka

V tomto článku se dozvíte, jaké pokyny je třeba zadat

 • Specifikujte zemi, pro kterou je překlad určen
 • Specifikujte typ dokumentu, jeho cíle a publikum
 • Zkontrolujte správnost a úplnost dokumentu
 • Zvolte optimální formát dokumentu
 • Specifikujte, jak budete překlad distribuovat
 • Zjistěte, kolik máte na překlad času
 • Sdělte všechny specifické požadavky
 • Možnosti zaslání objemnějších dokumentů

Specifikujte zemi, pro kterou je překlad určen

V první řadě byste si měli ujasnit, pro jakou zemi je Váš překlad určen. Přeložit texty bez specifické lokalizace může být v některých případech poměrně obtížné. I když pravděpodobně víte, do jakého jazyka potřebujete texty přeložit, pamatujte, že některé jazyky se liší v závislosti na lokaci.

Jedná se především o jazyky, jimiž se mluví v několika zemích. Mezi ně patří například angličtina, španělština, francouzština, portugalština a čínština. Proto v první řadě zvažte, na jaký region nebo zemi jsou vaše překlady cíleny.

Řekněme, že chcete získat překlad dokumentů z češtiny do španělštiny, což je poměrně běžný požadavek. Na světě existuje mnoho zemí a regionů, které mluví španělsky, ale mohou užívat odlišnou terminologii, a dokonce i gramatiku. Zatímco někteří překladatelé se specializují na překlady do obecné španělštiny pro mluvčí ze Španělska, jiní se zaměřují na americký hispánský trh.

Potřebujete lokalizaci?

Pokud vaše dokumenty obsahují nějaké obrázky, grafiku nebo symboly, zvažte, zda nejsou pro publikum v dané zemi irelevantní, nebo dokonce nevhodné. Nejužitečnější je zpravidla odstranit veškeré vizuály, které jsou jedinečné pouze pro originální jazyk nebo kulturu země, a následně zvážit, zda je nahradit vhodnějšími.

Specifikujte typ dokumentu, jeho cíle a publikum

Projektového manažera překladatelské agentury je nutné informovat o tom, o jaký typ dokumentu se jedná a pro jakou skupinu lidí jej potřebujete přeložit. Dobrá znalost cílového publika překladatelské agentuře umožňuje vybrat pro Vás nejvhodnějšího překladatele, případně překladatelský tým, který se specializuje na daný jazyk i obor, a zajistit Vám překlad té nejvyšší kvality. K bližšímu určení dokumentu i cílového publika Vám mohou pomoci následující otázky:

 • O jaký typ dokumentu se jedná a k čemu slouží? Je určen k informačním nebo marketingovým účelům?
 • Překládáte příručku, marketingový materiál, skript, software, webové stránky nebo smlouvy?
 • Kdo napsal dokument? Byl pisatelem laik, odborník nebo výrobce?
 • Jaká je zamýšlená cílová skupina? Zákazníci, specialisti nebo dodavatelé? Jaký je požadovaný tón (neformální nebo formální)?

Výsledný překlad se může lišit v závislosti na tom, jestli mu má porozumět běžný čtenář, nebo je určen například pro úředníky, právníky či lékaře, a vyžaduje tedy přesný překlad veškeré terminologie a formální styl jazyka. Pokud jsou texty určeny k marketingovým účelům, překlad bude volnější a tón jazyka uvolněnější.

Překlad odborných textů

Pamatujte, že překladatel musí především dobře rozumět vašemu dokumentu. To znamená, že k odborným překladům, jako jsou právní smlouvy, lékařské zprávy, technické manuály apod., je nutné využít odborníka na dané téma.

Pokud potřebujete, aby byla zachována specifická terminologie, kterou například používáte ve vaší firmě, je velmi užitečné dodat agentuře také glosář, jež obsahuje vysvětlení, definice a ukázky vět pro:

 • názvy značek a sloganů,
 • jazyk specifický pro daný obor,
 • použité zkratky.

Účel glosáře

Zahrnuje-li Váš překladatelský projekt větší množství dokumentů a obsahu, vytvořením glosáře se na začátku celého procesu stanoví specifická terminologie pro všechny vaše dokumenty.

Vyhotovení glosáře znamená najít určitý počet slov (ten závisí na velikosti celého projektu) ve spolupráci s vašimi odborníky. Přestože sestavení glosáře prodlužuje čas celého překladatelského procesu, ve výsledku jej usnadní a zajistí Vám konzistentní terminologii ve všech dokumentech.

Zkontrolujte správnost a úplnost dokumentů

Věřte tomu nebo ne, k většině zpoždění v překladatelských projektech dochází proto, že klienti nedodají agentuře kompletní dokumenty nebo texty v jejich dokumentech obsahují velké chyby. Z tohoto důvodu musí být dokumenty vráceny k opravě a celý průběh překladu se může zpozdit.

Je vhodné, abyste se vždy ujistili, že texty, které předáváte překladatelské agentuře, jsou v pořádku, tedy ve finální podobě a bez chyb. Ideální by bylo, aby vaše dokumenty zkontrolovalo několik lidí. To Vám zajistí přesnost, srozumitelnost a úplnost textu. Zaměřit byste se měli především na:

 • jazykové chyby,
 • chyby v interpunkci,
 • celkové rozvržení textu, tučné písmo a kurzívu,
 • formátování čísel a datumů.

U větších projektů je vyšší pravděpodobnost, že budete muset v dokumentu provést několik drobných změn v průběhu překladu. To je celkem běžné. Mějte ale na paměti, že změny na poslední chvíli mohou ovlivnit výsledný překlad a způsobit zpoždění.

Zvolte optimální formát dokumentu

Pokud je to možné, zasílejte k překladům dokumenty, které lze editovat. Ujistěte se tedy, že zdrojové soubory jsou v upravitelném formátu, mezi něž patří například soubory MS office, Google Docs, soubory Adobe Illustrator a Indesign či webové soubory, jako je XML a HTML.

Máte-li dokumenty pouze v neupravitelném souboru, jako je PDF, i s těmi si překladatelské agentury většinou poradí. Celý proces se tím však pravděpodobně zkomplikuje a prodlouží. Ve výsledném překladu se také často změní rozvržení textu, což může vyžadovat zásah grafika v rámci desktop publishingu.

Čím lepší je zdrojový soubor, tím rychlejší bude překlad a projekt Vás vyjde levněji. Přednostně posílejte soubory ve formátu docx nebo rtf namísto neupravitelného PDF, protože je pro překladatele snazší s nimi pracovat.

Překladatelé zpravidla používají speciální software k extrahování textu a přeformátování souborů v jiných jazycích, který nefunguje pro soubory PDF. To je důvodem, proč byste měli upřednostnit jiné soubory.

Použijte vhodný font

Velmi užitečné také bude, když ve vašem dokumentu použijete písma Unicode. Jedná se o sadu znaků, které jsou použitelné pro většinu jazyků a písem. Typickými fonty Unicode jsou například Times New Roman, Arial či Tahoma.

Už jste se někdy setkali s textem, kde byla některá písmena nahrazena otazníky a rámečky? K tomu dochází, pokud není v dokumentu použit Unicode. Na těchto místech pravděpodobně byla původně použita diakritická znaménka specifická pro konkrétní jazyk.

Ukázka nesprávně zvoleného fontu:

Zdroj

: https://i.stack.imgur.com/Go2FD.png

Zachovejte jednoduché formátování

Různé jazyky mají kromě diakritických znamének také odlišné textové formátování. Mnoho asijských jazyků se například píše shora, zatímco některé blízkovýchodní dialekty, jako třeba perština, urdština apod., se píší zprava doleva.

Během překladu může dojít k tomu, že bude celý text neuspořádaný kvůli změně formátu a struktury věty. Oprava těchto nedostatků bývá zdlouhavá a prodlouží čas překladu. Zachováním základní struktury a snadno čitelného obsahu se těmto opravám můžete vyhnout.

Specifikujte, jak budete překlad distribuovat

Vašemu překladatelskému týmu dejte vždy vědět, jak budete přeložený text distribuovat. Tedy zda bude výsledkem dokument PDF ke stažení či k tisku, nebo bude překlad určen k publikaci na webových stránkách. Každý typ publikace totiž zahrnuje jiné požadavky.

Pro překlady webových stránek bude potřeba ujasnit si více detailů, jako zda budete potřebovat přeložit metadata, lokalizovat grafiku, přizpůsobit SEO apod.

Všechny tyto informace je důležité sdělit agentuře předem, aby v závěrečné fázi překladu nedošlo k překročení rozsahu překladu, termínu dodání a také celkového rozpočtu.

Zjistěte, kolik máte na překlad času

Odborníci z překladatelské agentury analyzují dokumenty, které jim předáte, a sdělí Vám odhadovaný datum dodání překladu. Přesto je důležité, abyste je důsledně informovali o tom, zda máte nějaká časová omezení ohledně nejzazšího termínu dokončení, jako je například datum odeslání soboru k distribuci, uvedení produktu na trh apod.

Tým profesionálů může svůj pracovní postup vyladit tak, aby tento termín dodržel, je-li to možné. Pokud na překlady spěcháte, zvažte také, zda se nevyplatí investovat do expresních překladů. Dodání překladu v expresním termínu je sice finančně náročnější než ve standardní lhůtě, protože vyžaduje zapojení více překladatelů, ale pořád Vás může stát o dost méně než prošvihnutí důležitého termínu.

Sdělte všechny specifické požadavky

Pamatujte, že kvalitní komunikace je rozhodující pro úspěšné a včasné dokončení vašich projektů. Buďte proto připraveni a ochotni odpovídat na veškeré dotazy projektového manažera, který bude mít vaše překlady na starost. Tím zajistíte, že výsledný překlad bude přesně podle vašich představ.

Dodržování výše uvedených kroků a vytvoření jasné a otevřené komunikace s vaším překladatelským týmem Vám pomůže, aby Váš projekt proběhl hladce. Věnujete-li dostatek času přípravě dokumentů pro překlad, zajistíte tím, že Váš projekt bude dokončen v rámci předem domluveného rozpočtu a také termínu.

Zachování tónu a hlasu vaší značky

Chcete-li zajistit, aby byl ve výsledném překladu zachován tón a hlas, který používáte pro vaši značku, měli byste překladatelské agentuře dodat příručku pro používání specifických pravidel z hlediska textového obsahu. Ta by měla obsahovat následující prvky:

 • tón – formální či neformální,
 • hlas – aktivní či pasivní,
 • preferovaný styl interpunkce a velkých písmen.

Možnosti zaslání objemnějších dokumentů

Pokud posíláte velké soubory e-mailem, komprimujte je dohromady pomocí známých programů, jako je WindowsZip. Zkuste se vyhnout používání méně běžných komprimovacích programů, protože soubory se mohou stát nepoužitelnými. Zvažte také použití online schránek pro nahrání souborů, které jsou příliš velké pro zaslání e-mailem.

Máte-li nějaké další dotazy ohledně přípravy dokumentů k překladu, kontaktujte nás. Pokud potřebujete přeložit dokument, pošlete nám jej e-mailem nebo prostřednictvím online formuláře a my Vám obratem zdarma vypracujeme cenovou nabídku.

Pin It on Pinterest

Share This