Tituly v angličtině

Titul je nejen v současné době poměrně často skloňovaný pojem. Co všechno vlastně ve skutečnosti vyjadřuje? A jak je to s tituly v angličtině? Pojďme si to ujasnit! Především v oblasti překladů a tlumočení je důležité umět dané tituly správně přeložit.

Obsah článku:

 • co přesně vyjadřuje titul,
 • druhy titulů,
 • tituly v angličtině.
tituly v angličtině

Co je titul?

Otázka je to možná na první pohled hloupá, ale vždy je lepší připomenout si základní pojmy. Titulem neboli hodností připisujeme člověku jeho postavení a význam v dané společnosti. Pochopitelně se tedy liší v závislosti na společnosti a také druhu samotného titulu.

Druhy titulů

Tituly máme v základu:

 • profesní – určuje funkci ve firmě,
 • akademický – určuje stupeň dosaženého vzdělání,
 • šlechtický – určuje postavení ve společnosti a s ním spjatá privilegia a povinnosti,
 • církevní – určuje poctu a význam církevní osoby.

Mimo to je možné titulovat se i v běžném životě, což máme spojeno s hanlivými přízvisky. To by ovšem bylo na úplně jiný článek.

Tituly v angličtině

Titul do angličtiny můžeme přeložit dvojím způsobem podle toho, který přesně máme na mysli. Myslíme-li hodnost ve smyslu společenského postavení, pak použijeme slovíčko title. Akademický titul pak přeložíme jako degree.

A jak je to s konkrétními akademickými tituly? 

Zpravidla jsme zvyklí v případě potřeby prostě a jednoduše překládat ty naše, tedy:

 • bakalářský titul = bachelor degree,
 • magisterský titul = master degree,
 • doktorský titul = doctor of….

Je to asi nejjednodušší způsob, přestože není zcela správný. Na kámen úrazu narážíme především proto, že ne všude jsou tituly odpovídající – např. master degree může v některých anglicky mluvících oblastech odpovídat našemu doktorskému.

Jak tedy tituly (ne)používat?

Útěchou nám může být, že v anglicky mluvících zemích není zvykem oslovovat se akademickými tituly. V případě formálního oslovení postačí naprosto základní:

 • Mr = pan,
 • Mrs = paní,
 • Ms = slečna.

A samozřejmě jméno konkrétního člověka.

Pokud přeci jen potřebujete v cizině užít svůj titul, je pak vhodné zjistit si, jaké mají naše akademické tituly ekvivalenty v dané zemi. Obecné pravidlo pro tuto problematiku bohužel neexistuje.

Přečtěte si další zajímavé články o angličtině:

Nejznámější anglické citáty: víte, co přesně znamenají?

Pin It on Pinterest

Share This