Svůj, nebo můj?

Máme pro vás otázku za zlatého bludišťáka! Váš kamarád šel na pivo do jeho oblíbené restaurace, nebo do své oblíbené restaurace?

Správná odpověď samozřejmě je, že si došel pouze k okénku dané restaurace, protože ji i sebe má natolik rád, že nechce riskovat pokutu. Nás mimo to ale zajímá především správné použití přivlastňovacího zájmena. Právě o těch si teď něco povíme.

Obsah článku:

 • definice – zájmeno, zvratné zájmeno, přivlastňovací zájmeno,
 • můj x svůj spor.
můj svůj

Zájmeno

Než se zaměříme na jádro problému, pojďme si připomenout, že zájmeno (pronominum) je slovní druh, jenž má za úkol zastupovat podstatná a přídavná jména, příp. na ně ukazovat.

Dle funkce těchto slovních druhů rozlišujeme zájmena osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá a záporná.

Přivlastňovací zájmena

Jakkoli jsou i ostatní skupiny zájmen potřebné a zajímavé, nás dnes zajímá pouze skupina těch přivlastňovacích.

Jak jejich pojmenování napovídá, jsou to zájmena přivlastňující oněm podstatným či přídavným jménům.

 • 1. osoba = můj, náš
 • 2. osoba = tvůj, váš
 • 3. osoba = jeho/její, jejich

Zvratné zájmeno

Není to žádná ze skupin, ale zvláštní typ zájmena. Jedná se o takové pronominum, které označuje vztah k podmětu ve větě. Poznáme ho většinou podle toho, že obsahuje písmeno s – jde tedy o si, sebe, sobě.

 • Jdu mi nakoupit. X Jdu si nakoupit.
 • Jdi ti nakoupit. X Jdi si nakoupit.

Zvratné přivlastňovací zájmeno má pak podobu – svůj, svoje, svá, své.

Svůj x můj

Na otázku, kam kamarád v době, kdy mohl, šel, byste tedy měli už alespoň tušit. Přivlastňovací zájmeno se vztahuje ke kamarádovi, a protože kamarád plní ve větě funkci podmětu, měl by jít do své oblíbené restaurace.

Ač se to může zdát jako nepodstatný detail, mělo by se toto pravidlo dodržovat. Protože věřte tomu, nebo ne, ale použití zájmena má vliv na smysl věty.

 • Petr snědl svou čokoládu. -> Petr snědl čokoládu, která patřila jemu osobně.
 • Petr snědl jeho čokoládu. -> Petr snědl čokoládu, která patřila někomu jinému.

Platí to vždy?

Už to, že se na to ptáme, napovídá, že vždy to tak být nemusí. Zvratné zájmeno je samozřejmě preferované a jeho nepoužití mluvnicky nesprávné, existují ale dvě hlavní výjimky z funkčního hlediska, a to v případě, kdy:

 • je z nějakého důvodu potřeba zdůraznit, čí že to je:
  • Koukej, dneska si správně oblékám můj kabát, ne tvůj jako minule.
 • je to vhodnější pro text reklamního typu, kde se dává důraz na zákazníka:
  • Nechte u nás Vaše peníze vydělávat.

Nepoužití zvratného zájmena tam, kde se použít má, je tedy gramaticky nesprávné, ale z formálního hlediska jsou povoleny výjimky.

Takže to, že reklamní texty zvratné zájmeno obvykle spíše neužívají, špatně nakonec není. Když ho ale nepoužijete vy v jiné komunikační situaci, chyba to bude.

V případě nejasností se můžete podívat do jazykové příručky, případně si důležité dokumenty nechte zkontrolovat od zkušeného korektora.

Přečtěte si další zajímavé články o naší mateřštině:

Pin It on Pinterest

Share This