Překlady anglických knih

Anglické knihy čte spousta lidí. Ne všichni však mají schopnosti k tomu, aby je četli v originálním jazyce. Pak přichází na řadu překlady anglických knih. Co takový proces překladu knihy obnáší? A může být překladatelem každý, kdo umí anglicky? Pojďme to zjistit.

Obsah článku:

Překlady anglických knih

Překlady anglických knih

Žijeme v době, kdy je dostupná řada překladatelských softwarů. Některé jsou lepší, některé horší. Ať už se ale jedná o software sebedokonalejší, žádný z nich se neužívá pro překlad knih.

Knihy se v žádném případě nepřekládají strojově, a to zejména z toho důvodu, že není možné je překládat doslovně. Překládá je překladatel, činí tak volně a pokud možno tak, aby zachoval nádech a styl původního textu a zároveň udržel čtenáře u čtení.

Funguje to tak proto, že zejména beletrie by strojovým překladem ztratila veškeré kouzlo. Příběh ochuzený o barvitý jazyk bychom si možná ještě domysleli, ale překládat strojově třeba poezii? Nemyslitelné.

Osoba překladatele

Přestože osobu překladatele jen málokdo vnímá tak jako původního autora knihy, je to osoba velmi důležitá. Je vlastně takovým partnerem autora, jelikož musí anglický text převést do češtiny. A to co nejvěrohodněji, ale rozhodně ne doslovně. Takový člověk musí:

  • umět perfektně anglicky,
  • umět perfektně česky,
  • perfektně ovládat literární projev.

Onen mýtus, že překladateli stačí umět dobře anglicky, je tedy… skutečně jen mýtem. Překladatel knih totiž musí předat text hodný originálu – přesný a čtivý. Musí dokonale znát idiomy a další jazykové obraty jak v angličtině, tak i v češtině. Když neví, musí vědět, kde hledat, případně si zvládnout poradit jinak.

Samozřejmostí by měl být vztah k jazykům, stylistice, literatuře a v neposlední řadě i překládané knize – bude-li překládat něco, s čím třeba bytostně nesouhlasí, je totiž velká šance, že se to na výsledném textu projeví.

Překladatel by také rozhodně neměl do knihy vkládat sám sebe. Ano, je svým způsobem také umělcem, když původní dílo převádí, ale má být umělcem pouze v tom převodu. Jeho úkolem není dílo jakkoli obohacovat, pouze jej předat dál. Jeho význam i styl.

Překlady anglických knih

Jak poznat dobrý překlad

Přeložené knihy jsou všude, kam se podíváme. Jsou ale všechny přeložené dokonale?

Téměř s jistotou vám můžeme říct, že nic není úplně dokonalé. O dost méně jisti jsme si pak tím, že všechny překlady jsou dobré. Spíše to tak totiž není – tak jako nebyl každý učitel zrozen pro svou profesi, nejsou ani všichni překladatelé úplně precizní. Případně jim nesedne kniha a je to znát.

Jak dobrý překlad ale poznat? To je oříšek.

Pokud onen překlad čtete, pak je velmi pravděpodobné, že neovládáte angličtinu natolik, abyste porovnávali s originálem.

Pokud se vám ale text bude číst špatně, větné konstrukce se vám budou zdát přinejmenším podivné a budete postrádat idiomy a další jazykové prostředky, pak je s překladem možná něco špatně.

Překlad jmen

Samotnou kapitolou je pak překlad vlastních jmen. Přeložit, nebo nepřeložit? Proč Harry Potter zůstal Harry Potterem, ale Albus Dumbledore se změnil v Albuse Brumbála?

Pravidlo na to bohužel není, a nakonec to je na uvážení samotného překladatele. Často záleží na tom, zda jméno plní v příběhu nějakou funkci.

Svůj hlubší význam má například překlad příjmení bastardů v sérii Píseň ledu a ohně od George R. R. Martina, kde nemanželské děti příjmení dostávají v závislosti na tom, kde se narodily. Dává tedy smysl, že Jon Snow se do češtiny překládá jako Jon Sníh (ačkoli to nemusí na první pohled zdát ideální), jelikož jeho příjmení nám říká, že se narodil na Severu. Samostatnou kapitolou je pak přechylování jmen a příjmení.

Závěr

Co z toho všeho vyplývá? Vlastně ono pravidlo, opakované často a ve všech ohledech – nedělejte unáhlené závěry.

Pokud čtete nějakou knihu a nedokážete se začít, neviňte automaticky autora. Možná to není jeho styl, který vám nevyhovuje, možná se jedná pouze o nešťastný překlad. Možná existuje překlad jiný a vy na základě toho zjistíte, že je to vlastně vaše oblíbená kniha.

A ještě něco – zkuste se u každé knihy z překladové literatury podívat na informace o tom, kdo ji překládal. Možná zjistíte, že vás překladatelova osoba provází déle (a více knihami), než si možná myslíte.

Pin It on Pinterest

Share This